დასრულებული

პროექტის დასახელება: დასტას საარქივო შენობა

პროექტის დასახელება: სავაჭრო ცენტრი მერანი
პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრი
პროექტის დასახელება: შატო მუხრანის ღვინის ქარხანა და მუხრანბატონის სასახლე

პროექტის დასახელება: შატო მუხრანის საწარმოო შენობა

პროექტის დასახელება: ავანის ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა
პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული