მიმდინარე
პროექტის დასახელება: კოკა-კოლას სათავო იფისი
პროექტის დასახელება: McDonalds თბილისში
პროექტის დასახელება: "დადიანი რეზიდენსი
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული