დასრულებული
პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრი
პროექტის დასახელება: კინტრიშის ჰესი
პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: საბაჟო გამშვები პუნქტი
პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: საირიგრაციო წყლის მიწოდება
პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: სამრეცხაო სადგური
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული