ვენდი'ს ვარკეთილი


პროექტის დასახელება: ვენდი'ს ვარკეთილი

დამკვეთი: შპს ,,ვ-ჯეო რესტორნები"

სამუშაოს ტიპი: დიზაინ ბილდი

ფართობი: 2 000 კვ.მ

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე

სპეციფიკა: მშენებლობა რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებით
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული