ჯიელსის საწყობი


პროექტის დასახელება: ჯიელსის საწყობი

დამკვეთი: შპს "გრიმ ტერმინალი"

სამუშაოს ტიპი: ინდუსტრიული მშენებლობა

ფართობი: 6 000  კვ.მ 

ადგილმდებარეობა: გარდაბანი, საქართველო

სტატუსი: დასრულებული

0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული