ელთიბის ავტომატიზებული საწარმო

პროექტის დასახელება: ელთიბის ავტომატიზებული საწარმო

დამკვეთი: შპს "ელთიბი საწარმო"

სამუშაოს ტიპი: ინდუსტრიული მშენებლობა

ფართობი: 6 620 კვ.მ.

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე

0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული