ქოლორ გრუპის საწყობი


პროექტის დასახელება: ქოლორ გრუპის საწყობი

დამკვეთი: შპს "ქოლორ გრუპი"

სამუშაოს ტიპი: ინდუსტრიული მშენებლობა

ფართობი: 1188  კვ.მ მ²

ადგილმდებარეობა: გარდაბანი, საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული