ვილა კაპიტალის საწყობი


პროექტის დასახელება: ვილა კაპიტალის საწყობი

დამკვეთი: შპს "ვილა კაპიტალი"

სამუშაოს ტიპი: ინდუსტრიული მშენებლობა

ფართობი: 1188  კვ.მ მ²

ადგილმდებარეობა: გარდაბანი, საქართველო

სტატუსი: დასრულებული
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული