ნოსტეს მეორე კომპლექსიპროექტის დასახელება: ნოსტეს მეორე კომპლექსი

დამკვეთი: შპს "ჯი პი პი "

სამუშაოს ტიპი: პროექტირება, მშენებლობა-მონტაჟი

ფართობი: 15 500 მ²

ადგილმდებარეობა: კასპი, საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე

სპეციფიკა: შეზღუდული ვადები,  4 თვეში დასასრულებელი 14 შენობა
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული