მტკვარი ჰესიპროექტის დასახელება: მტკვარი ჰესი

დამკვეთი: სს "ენერგონი"

სამუშაოს ტიპი: ჰიდროტექნიკური მშენებლობა

ადგილმდებარეობა: სამცხე-ჯავახეთი, საქართველო

სტატუსი: დასრულებული
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული