ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი


პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

დამკვეთი:  ფიზიკური პირი

სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო

ფართობი:  2 400 მ²

ადგილმდებარეობა:  საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული