მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი


პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ადგილმდებარეობა: თბილისი

დამკვეთი: შპს ,,აისი ჯგუფი"

ფართობი:  6 900 კვ.მ

სტატუსი: მიმდინარე
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული