დასტას საარქივო შენობა


პროექტის დასახელება: დასტას საარქივო შენობა
დამკვეთი: შპს ,,დასტა რექორდს მენეჯმენტი“
ფართობი: 540  მ²
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სამონტაჟო
ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
სტატუსი: დასრულებული
სპეციფიკა:  კონსტრუქციის სიმაღლე - 14 მ

 

0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული