ლოჯისტიკური ცენტრი

პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრიადგილმდებარეობა: მოსკოვის გამზირი 25, თბილისი
დამკვეთი: შპს „ჯი ელ სი“
სამუშაო ტიპი: სამრეწველო მშენებლობა
ფართობი: 4500 მ²
სტატუსი: დასრულებული
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული