შატო მუხრანის ღვინის ქარხანა, საწყობი და მუხრან ბატონის სასახლე


პროექტის დასახელება: შატო მუხრანის ღვინის ქარხანა, საწყობი  და მუხრან ბატონის სასახლე

დამკვეთი: სს ,,შატო მუხრანი"

სამუშაოს ტიპი: სარეკონსტრუქციო, სამშენებლო-სარემონტო, სადრენაჟე, სანიაღვრე სისტემების მოწყობა, საძირკვლების ჰიდროიზოლაცია.

ფართობი:  1 665 კვ.მ

ადგილმდებარეობა: სოფელი მუხრანი, საქართველო


სტატუსი: დასრულებული


0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული