ავანის ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის დასახელება: ავანის ჰიდროელექტროსადგური

ადგილმდებარეობა: ყვარლის რაიონი, სოფელი ახალსოფელი, საქრთველო
დამკვეთი: შპს "ენერგო ინვესტი"
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სამონტაჟო
სიმძლავრე: 4,6 მგვტ
სტატუსი: დასრულებული
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული