ავანის ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის დასახელება: ავანის ჰიდროელექტროსადგური

დამკვეთი: შპს "ენერგო ინვესტი"

სამუშაოს ტიპი: ჰიდროტექნიკური მშენებლობა

ბეტონის მოცულობა: 10 000 მ3

ადგილმდებარეობა:  ახალსოფელი,  ყვარლის მუნიციპალიტეტი, საქართველო

სტატუსი: დასრულებული

სპეციფიკა: სიმძლავრე 4,6 მგვტ


0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული