ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი


პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
დამკვეთი: ფიზიკური პირი
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ადგილმდებარეობა: სიღნაღი, საქართველო
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული