საბაჟო გამშვები პუნქტი

პროექტის დასახელება: საბაჟო გამშვები პუნქტი

ადგილმდებარეობა: სადახლო, საქართველო
დამკვეთი: შემოსავლების სამსახური
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული