ლოჯისტიკური ცენტრი


პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრი

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან ლოჯისტიკ კომპანი“
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ფართობი: 2500 მ²
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული