დომინოს პიცაპროექტის დასახელება: დომინოს პიცა

დამკვეთი: შპს „ჯეოპიცა“

სამუშაოს ტიპი: სარემონტო სამუშაოები

ფართობი: 1 600 მ²

ადგილმდებარეობა: თბილისი (3 ობიექტი), საქართველო

სტატუსი: დასრულებული 2016 წელს

სპეციფიკა: შემჭიდროვებული ვადები
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული