კინტრიში ჰესიპროექტის დასახელება: კინტრიში ჰესი

დამკვეთი: შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“

სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო

ბეტონის მოცულობა: 6 964 მ³

ადგილმდებარეობა: კინტრიშის ხეობა, ქობულეთის რაიონი, საქართველო

სტატუსი: დასრულებული 2016 წელს

სპეციფიკა: სიმძლავრე 7,5 მგვტ, რთული გარემო პირობები.
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული