კინტრიშის ჰესი

პროექტის დასახელება: კინტრიშის ჰესი

ადგილმდებარეობა: კინტრიშის ხეობა, ქობულეთის რაიონი, საქართველო
დამკვეთი: შპს „ჰიდრო დეველოპმენტ კომპანი“
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ტევადობა: 7.5 მგვტ
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული