კომფორტ რეზიდენსი

პროექტის დასახელება: კომფორტ რეზიდენსი

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: შპს „მოსკოვის გამზირი“
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ფართობი: 4100 მ²
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული