ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი

ადგილმდებარეობა: წავკისი, საქართველო
დამკვეთი: ფიზიკური პირი
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ფართობი: 2500 მ²
სტატუსი: დასრულებული
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული