მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა

პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: ფიზიკური პირი
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ფართობი: 1800 მ²
სტატუსი: დასრულებული 2017
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული