ბაგები პლაზა

პროექტის დასახელება: ბაგები პლაზა

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო
დამკვეთი: ამხანაგობა „ბაგები პლაზა“
სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო
ფართობი: 4600 მ²
სტატუსი: დასრულებული 2016
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული