დასრულებული
პროექტის დასახელება: სავაჭრო ცენტრი მერანი
პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრი
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობა
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
პროექტის დასახელება: სავაჭრო ცენტრი სქაი პლაზა
პროექტის დასახელება: McDonalds ქუთაისში
პროექტის დასახელება: ბრენდ მარკეტი
პროექტის დასახელება: ბაგები პლაზა
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული