მიმდინარე
პროექტის დასახელება: კოკა-კოლას საწარმო
პროექტის დასახელება: ენერგო არაგვი 2
პროექტის დასახელება: პრიმერა გოლფ კლუბი
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
პროექტის დასახელება: ავანის ჰიდროელექტროსადგური

პროექტის დასახელება: ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული