დასრულებული
პროექტის დასახელება: საირიგრაციო წყლის მიწოდება
პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: სამრეცხაო სადგური
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული