ინდუსტრიული მშენებლობა რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებით

„ელემენტ კონსტრაქშენი“ განაგრძობს ინდუსტრიული ობიექტების მშენებლობას. პროდუქტის უპირატესობებიდან გამომდინარე, უმეტესი მათგანი რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციების გამოყენებით მიმდინარეობს.

მათ შორისაა, თბილისში საწარმოს მშენებლობა 10 000 კვ.მ. ტერიტორიაზე. სამუშაო პროცესი რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციებისა და ამწე მექანიზმის ჩართულობით მიმდინარეობს, რომელიც სრულად პასუხობს ინდუსტრიული მშენებლობის მოთხოვნებს.

რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციბის გამოყენებით, 50%-მდე მცირდება სამშენებლო-სამონტაჟო პროცესი, ექსპლუატაციისა და ხარისხის მაჩვენებლები კი იზრდება, ხდება ხარჯების ოპტიმიზაცია, რისკების მინიმუმამდე დაყვანა და ა.შ.

23.04.2024
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული