დასტას საარქივო შენობა
ელემენტის კიდევ ერთი ახალი პროექტი დასტა რექორდს მენეჯმენტისთვის ევროპული სტანდარტების მქონე საარქივო სივრცეს ვაშენებთ.
შენობა,რომელშიც სახელმწიფო თუ კერეძო სექტორის დოკუმენტები შეინახება საკმაოდ დიდია.
პროექტის გამორჩეული ნაწილია კონსტრუქციის სიმაღლეც.
26.09.2018
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული