დასტას საარქივო შენობა
დასტა რექორდს მენეჯმენტისთვის ევროპული სტანდარტების მქონე საარქივო სივრცეს ვაშენებთ.
შენობა,რომელშიც სახელმწიფო თუ კერეძო სექტორის დოკუმენტები შეინახება საკმაოდ დიდია.
პროექტის გამორჩეული ნაწილია კონსტრუქციის სიმაღლეც.
26.09.2018
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული