თბილისი ჰილსი გოლფ კლუბი
„ჯორჯიან უოთენ ენდ ფაუერი“-ს მიერ დაკვეთილი პროექტი ითვალისწინებს რეზერვუარების (2 ცალი 5000მ³ მოცულობის), საქლორატოროს და სატუმბო სადგურის მშენებლობას. პროექტი დაიწყო მიმდინარე წლის იანვარში და დასრულდება ივლისის თვეში. სამუშაოები მიმდინარეობს სოფელ თელეთსა და თბილისში.
19.03.2018
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული