ავანის ჰიდროელექტროსადგური
დაიწყო ახალი პროექტი „ავანის ჰიდროელექტროსადგური“-ს მშენებლობა, რომელიც შპს „ენერგო ინვესტის“ დაკვეთით მიმდინარეობს.


სამშენებლო პერიოდი მოიცავს 11 კალენდარულ თვეს, 2017 წლის სექტემბრიდან 2018 წლის აგვისტოს ჩათვლით. მშენებლობა მიმდინარეობს კახეთის სოფელ ახალსოფელში, მდინარე ავანისხევზე. ჰესის დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 4,6 მგვტ-ს. მდინარე ავანიხევიდან გათვალისწინებულია მაქსიმალური საანგარიშო 2,3 მ3/წმ წყლისხარჯის მიღება.

პროექტის მიხედვით, ავანი ჰესის კომპლექსში შემავალი ძირითადი ელემენტებია:

-  სათავე წყალმიმღები ნაგებობა სალექარით მდინარე ავანისხევზე; 
-  ავანისხევზე მოსაწყობი სათავე ნაგებობიდან გამომავალი სადაწნეო მილსადენი;
-  ჰესის სააგრეგატე შენობა და გამყვანი ტრაქტი;

ჩვენი მთავარი აქცენტი კეთდება ხარისხიანად შესრულებულ სამუშაოზე, დამკვეთის კმაყოფილების მაღალი დონისა და უმაღლესი ხარისხის პროდუქცის მიღებაზე. გთავაზობთ ოპტიმალურ და თანამედროვე გადაწყვეტილებებს მშენებლობის დაგეგმვის, შესრულების, მონიტორინგის და მართვის კუთხით.

"ელემენტ კონსტრაქშენი" ხელს უწყობს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას. 

27.10.2017
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული