სამრეწველო მშენებლობა

ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური გამოწვევებიდან გამომდინარე, საწარმოო და სასაწყობე ფართების (ლითონის ასაწყობი კონსტრუქციების) მშენებლობაზე სულ უფრო მეტი მოთხოვნა ჩნდება.

ჩვენი კომპანიის მიზანია, არ ჩამორჩეს ამ მიმართულებით ბაზრის განვითარებას და უმოკლეს ვადებში ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი დაიკავოს ქართულ სამშენებლო რეალობაში.

ამ სფეროში წარმატებით მოღვაწეობის განატიაა ჩვენი გამოცდილი კონსტრუქტორების გუნდი, რომელიც ეფექტურად მოარგებს პროექტს თქვენს მოთხოვნებს, რაც ხარჯებისა და მშენებლობის ვადების მაქსიმალურად ოპტიმიზაციის საშუალებას მოგვცემს.
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული