პროექტირება

ჩვენი კვალიფიციური გუნდის  მეშვეობით, ჩვენი კომპანია, მომხმარებლებს საპროექტო სამუშაოებზე შემდეგი სახის მომსახურებას სთავაზობს:

  • ტერიტორიის ტოპო ანაზომი
  • გეოლოგიური კვლევა
  • არქიტექტურული პროექტი
  • კონსტრუქციული პროექტი
  • საინჟინრო კომუნიკაციები
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული