ენერგო არაგვი 2
ელემენტმა პროექტ - "ენერგო არაგვი 2" - ზე მუშაობა დაიწყო. ჩვენ გუდაურში,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში,მდინარე არაგვზე, საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურს ვაშენებთ. კეთდება სათავე ნაგებობა,სალექარი, სააგრეგატო სათავსო და ტურბინიდან წყალგამშვები. დამკვეთთან შეთანხმებით, პროექტის დასრულებისთვის გათვალისწინებულია საკმაოდ მცირე დრო. მშენებლობა განსაკუთრებულ ყურადღებასა და სიზუსტეს მოითხოვს.
11.06.2018
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული