ავანის ჰიდროელექტროსადგური
კიდევ ერთი ახალი პროექტი! კახეთის რეგიონში საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტს ვასრულებთ. 

ჩვენ ახალსოფელში "ავანის ჰიდროელექტროსადგურს" ვაშენებთ. ეს იქნება 4 მეგავატიანი მობილური სადგური. მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობას. ჩვენი მშენებლები ერთდროულად რამდენიმე წერტილზე მუშაობენ. კეთდება სათავე ნაგებობა, მილსადენი და სააგრეგატო შენობა ტურბინებისთვის. პროექტი განსაკუთრებულ სიზუსტესა და ყურადღებას მოითხოვს. ელემენტ კონსტრაქშენი ეკოლოგიასა და ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნებას განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს.ეს იქნება 4 მეგავატიანი მობილური სადგური.

 

01.06.2018
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული