საბაუნის სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი
პროექტის დასახელება: სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი

დამკვეთი: სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი

სამუშაოს ტიპი: სამშენებლო-სარემონტო

ფართობი: 5000მ²

ადგილმდებარეობა: თბილისი, საქართველო

სტატუსი: მიმდინარე
0
თანამშრომელი
0
დამკვეთი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული