პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: საირიგრაციო წყლის მიწოდება
პროექტის დასახელება: საბაჟო გამშვები პუნქტი

პროექტის დასახელება: ლოჯისტიკური ცენტრი
პროექტის დასახელება: რესტორანი & პიცერია
პროექტის დასახელება: სამრეცხაო სადგური
პროექტის დასახელება: საოფისე შენობა
პროექტის დასახელება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
0
თანამშრომლები
0
კლიენტი
0
პროექტი
0
ტექნიკის ერთეული